Felhívás Parlagfű elleni védekezésre

Hirdetmények »  Felhívás parlagfű elleni védekezésre » 

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

8913 Egervár Vár u. 2.   (/fax:92/564-013, 564-014, 30 8214561

E-mail: kozoshivatal@egervar.hu, KRID azonosító: 430929170

 

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok és Földhasználók figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

 

A parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén:

  • külterületen a Zalaegerszegi Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya
  • belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.

A Növény és Talajvédelmi Osztály jogosult kül- és belterületen a növényvédelmi bírság kiszabására, amelyet minden esetben ki kell szabni, mérlegelési lehetőség nincs. A bírság mértékét a parlagfűvel fertőzött terület mérete és a felületi borítottság határozza meg. A növényvédelmi bírság mértéke a védekezési kötelezettség elmulasztása esetén – a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától függően – 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. Az ismételten kiszabott szankció mértéke már az irányadó bírságtétel másfélszerese.

Kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, Földhasználókat, hogy - az ápolt egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében - gondoskodjanak területeik gyommentesítéséről, az esetlegesen kialakult parlagfű fertőzés azonnali megszüntetéséről, a parlagfű haladéktalan irtásáról, valamint ennek az állapotnak a fenntartásáról.

 

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra

jegyző

 

 

Felhívás letölthető itt!