Print

Tisztelt lakosság!

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ban a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

 

A fenti jogszabályhelyekre hivatkozással az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket Csatár község polgármestereként meghozott döntéseimről.

 

Péntek Gabriella

polgármester

 

 

 

Veszélyhelyzetben hozott önkormányzati rendelkezések:

 

- 12/2020.(IV.15.) számú határozat vételi ajánlat elfogadásáról a Zalaegerszeg 0934/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

 

- 13/2020.(IV.22.) számú határozat a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszközök” című alprogram pályázati felhívásáról


14/2020.(V.05.) számú határozat a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című alprogram pályázati felhívásáról

 

- 4/2020.(V.06.) számú polgármesteri rendelet 

 

- 17/2020.(VI.08.) számú polgármesteri határozata

 

- 18/2020.(VI.17.) számú polgármesteri határozata

 

- 19/2020.(VI.08:) számú polgármetseri határozata