Print

 

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatjuk, hogy Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testülete rendkívüli települési támogatást nyújthat annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

 

  - egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, (2019.évben 85.500,-Ft/hó összeget)

        - két és többszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át. (2019.évben 62.700,-Ft/hó összeget)

 

A fenti jövedelemhatártól a döntést hozó különös méltánylást érdemlő esetben  50 %-al eltérhet.

Különös méltánylást érdemlő esetnek kell tekinteni elsősorban azt az élethelyzetet, ha az igénylő

a)     65 éven felüli nyugdíjas,

b)    balesetet szenvedett vagy elemi kár érte,

c)     betegsége miatt egy hónapot meghaladó táppénzes állományban volt.

 

A települési támogatás iránti kérelem nyomtatványt az önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában (Csatár, Kossuth Lajos utca 1. Tel.: 92/695-605) lehet igényelni. A kérelem nyomtatvány letölthető az Önkormányzat honlapjáról is:

www.csatar.hu / Letölthető dokumentumok / Szociális ellátás / Kérelem, Jövedelemnyilatkozat (1.melléklet és 2. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

A kérelemhez mellékelni kell: a kérelmező családjában élő személyek jövedelemigazolását, (2019. novemberi nettó jövedelem, nyugdíj, családi pótlék, Gyes, szociális ellátások stb.). A családtagok TAJ számát szíveskedjenek feltüntetni!

 

Kérjük, hogy szíveskedjenek a kérelmeket 2019. december 10. napjáig  8,00 -12,00 óra között az ügyfélszolgálati helyiségben Csatár, Kossuth Lajos utca  1. szám alatt  benyújtani, hogy a támogatás folyósításáról még ez évben intézkedni tudjunk.

 

Csatár, 2019. december 04.

Péntek Gabriella s.k.

polgármester