Print

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének rendeletei 

 

(Csatár Község Önkormányzat Képviselőtestülete által alkotott hatályos rendeletek megtekinthetők a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában, mely közvetlenül elérhető az alábbi linken:

http://www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

A keresőben Zala megyét és Csatár települést kiválasztva megjelennek a rendeletek, vagy használhatja a tárgyszavas keresőt is.)

 

 

 

 

11/2020. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

 

10/2020. (XI.19.) számú önkormányzati rendelet a 2020. évi szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól

 

7/2020. (VIII.31.) számú önkormányzati rendelet a Falugondnoki szolgálatról

 

2/2020.(II.03.) számú önkormányzati rendelet az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

 

11/2019. (X.08.) számú Önkormányzati rendelet a 2019. évi szociális célű tűzifa juttatás szabályairól

 

7/2019.(V.17.) számú Önkormányzati rendelet a közművelődésről

 

10/2018. (IX.15.) számú önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállításra és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 12/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelettel)

 

7/2018. (VII.01.) számú önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

  

4/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendelet a közigazgatósági hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 4/2005.(XII.01.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

3/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendelet a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól szóló 7/2016.(IX.12.) számú rendelet módosításáról

 

14/2017.(XII.18.) számú rendelet a településkép védelméről

 

7/2017.(IV.27.) számú rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól

 

4/2017.(III.14.) számú rendelet a helyi népszavazásról 

 

7/2016.(IX.12.) számú rendelet a köztisztviselők szocilis, jóléti, egészségügyi juttatásairól

 

6/2016.(VIII.08.) számú rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 

5/2015.(VII.27.) számú rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének, elmulasztásának jogkövetkezményeiről (Egységes szerkezetben a 13/2018. (XI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

 

2/2015.(II.27.) számú rendelet a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (Egységes szerkezetben a 7/2015.(XII.10.), a 9/2016.(XI.25.), 3/2017.(I.31.), 1/2018.(II.05.), 3/2019. (II.15.), 13/2019.(XI.25.), 3/2020.(II.27.), 6/2020. (IX.1.) és a 2/2021. (II.24.) önkormányzati rendelettel)

 

10/2013.(VII.1.) számú rendelet a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 4/2017.(III.14.), 8/2017.(IV.27.), 2/2019.(II.15.) 9/2019.(VIII.22.), 12/2019.(X.25.) önkormányzati rendelettel)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10/2017.(IV.27.) számú rendelet a hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés  engedélyezéséről

 

11/2013.(VII.01.) számú rendelet a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól

 

13/2013.(XI.01.) számú rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

  

16/2009.(XII.03.) számú rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosító rendeletekkel, 2017. április 27-i állapot)

 

7/2014.(VII.22.) számú rendelet az államháztartásokon kívüli forrásátadásáról és átvételéről

 

8/2014.(VII.22.) számú rendelet a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról - tűzgyújtási szabályok, köztisztasági feladatok, víz-, talaj-, és zajvédelem

 

 

 ***

 

Költségvetések

 

 

1/2022. (II.4.)önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

 

1/2021. (II.10) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről

 

1/2020.(II.03.) Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

 

5/2020.(VII.14.) Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról


4/2020.(V.06.) Polgármesteri rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) rendelet módosításáról

 

1/2019.(II.15.) Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben 10/2019. (X.08:), 4/2020. (V.06.) önkormányzati rendelettel)

 

10/2019. (X.08.) számú Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) számú rendelet módosításáról

 

6/2019.(V17.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

5/2019. (V.17.) számú Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 05.) számú rendelet módosításáról

 

9/2018. (IX.15.) számú Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 05.) számú rendelet módosításáról

 

2/2018.(II.05.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

 

 
 

1/2017.(I.31.) szmú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

 

8/2016. (IX.16.) számú Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10) számú rendelet módosításáról

 

1/2016.(II.10) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 

4/2016.(V.26.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

1/2015.(II.16.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

 

6/2015.(IX.14) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.16.) számú rendelet módosításáról

  

4/2015.(V.8) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

1/2014.(II.10.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

6. számú melléklet

 

3/2015.(V.8.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) számú rendelet módosításáról

 

10/2014.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) számú rendelet módosításáról 

 

5/2014.(V.02.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

1/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

6. számú melléklet

7. számú melléklet

8. számú melléklet 

 

3/2014.(III.31.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) számú rendelet módosításáról 

 

4/2012.(II.17.) számú önkormányzati rendelt az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

 

4/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.17.) számú rendelet módosításáról

 - melléklet

 

9/2013.(IV.30.) számű önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. - 2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

6. számú melléklet

7. számú melléklet

8. számú melléklet

9. számú melléklet