Print

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének rendeletei 

 

(Csatár Község Önkormányzat Képviselőtestülete által alkotott hatályos rendeletek megtekinthetők a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában, mely közvetlenül elérhető az alábbi linken:

http://www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

A keresőben Zala megyét és Csatár települést kiválasztva megjelennek a rendeletek, vagy használhatja a tárgyszavas keresőt is.)

 

11/2020. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

 

10/2020. (XI.19.) számú önkormányzati rendelet a 2020. évi szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól

 

7/2020. (VIII.31.) számú önkormányzati rendelet a Falugondnoki szolgálatról

 

2/2020.(II.03.) számú önkormányzati rendelet az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

 

11/2019. (X.08.) számú Önkormányzati rendelet a 2019. évi szociális célű tűzifa juttatás szabályairól

 

7/2019.(V.17.) számú Önkormányzati rendelet a közművelődésről

 

10/2018. (IX.15.) számú önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállításra és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 12/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelettel)

 

7/2018. (VII.01.) számú önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

  

4/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendelet a közigazgatósági hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 4/2005.(XII.01.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

3/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendelet a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól szóló 7/2016.(IX.12.) számú rendelet módosításáról

 

Településkép védelméről szóló 14/2017.(XII.18.) számú rendelet 

 

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.27.) számú rendelet

 

A helyi népszavazásról szóló 4/2017. (III.14.) számú rendelet

 

A köztisztviselők szocilis, jóléti, egészségügyi juttatásairól szóló 7/2016. (IX.12.) számú rendelet

 

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 6/2016. (VIII.08.) számú rendelet 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének, elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 5/2015. (VII.27.) számú rendelet (Egységes szerkezetben a 13/2018. (XI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

 

A települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) számú rendelet (Egységes szerkezetben a 7/2015.(XII.10.), a 9/2016.(XI.25.), 3/2017.(I.31.), 1/2018.(II.05.), 3/2019. (II.15.), 13/2019.(XI.25.), 3/2020.(II.27.), 6/2020. (IX.1.) és a 2/2021. (II.24.) önkormányzati rendelettel)

 

A kiépviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2013. (VII.1.) számú rendelet (Egységes szerkezetben a 4/2017.(III.14.), 8/2017.(IV.27.), 2/2019.(II.15.) 9/2019.(VIII.22.), 12/2019.(X.25.) önkormányzati rendelettel)

 

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 4/1995.(V.17.) számú rendelet

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés  engedélyezéséről szóló 10/2017.(IV.27.) számú rendelet

 

A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 11/2013.(VII.01.) számú rendelet

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

 vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 13/2013.(XI.01.) számú rendelet

  

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2009. (XII.03.) számú rendelet (egységes szerkezetben a módosító rendeletekkel, 2017. április 27-i állapot)

 

Az államháztartásokon kívüli forrásátadásáról és átvételéről szóló 7/2014.(VII.22.) számú rendelet 

 

A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 8/2014.(VII.22.) számú rendelet - tűzgyújtási szabályok, köztisztasági feladatok, víz-, talaj-, és zajvédelem

 

 

 ***

 

Költségvetések

 

1/2020.(II.03.) Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

 

5/2020.(VII.14.) Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról


4/2020.(V.06.) Polgármesteri rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) rendelet módosításáról

 

1/2019.(II.15.) Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben 10/2019. (X.08:), 4/2020. (V.06.) önkormányzati rendelettel)

 

10/2019. (X.08.) számú Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) számú rendelet módosításáról

 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2019. (V.17.) számú rendelet 

 

5/2019. (V.17.) számú Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 05.) számú rendelet módosításáról

 

9/2018. (IX.15.) számú Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 05.) számú rendelet módosításáról

 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.05.) számú rendelet

 

 
 

 

8/2016. (IX.16.) számú Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10) számú rendelet módosításáról

 

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10) számú rendelete

 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2016. (V.26.) számú rendelete

 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.16.) számú rendelet

 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.16.) számú rendelet módosításáról szóló 6/2015. (IX.14.) számú rendelet

  

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2015.(V.8.) számú rendelet 

 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) számú rendelet 

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

6. számú melléklet

 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) számú rendelet módosításáról szóló 3/2015. (V.8.) számú rendelet

 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) számú rendelet módosításáról szóló 10/2014. (XII.12.) számú rendelet

 

 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2014.(V.02.) számú rendelet 

 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) számú rendelet 

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

6. számú melléklet

7. számú melléklet

8. számú melléklet 

 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) számú rendelet módosításáról szóló 3/2014. (III.31.) számú rendelet

 

 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.17.) számú rendelet 

 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.17.) számú rendelet módosításáról szóló 4/2013.(IV.15.) számú rendelet

 - melléklet

 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2013.(IV.30.) számú rendelet 

1. - 2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

6. számú melléklet

7. számú melléklet

8. számú melléklet

9. számú melléklet