Print

Csatári óvoda

A csatári óvoda alapításának története szorosan összefügg társközségének, Bocföldének óvoda alapítási törekvéseivel.
Bocföldén 1975-től nyári óvoda szervezésével próbálkoztak, amely egyre népszerűbb lett, hisz az anyák is munkába álltak, így gyermekük intézményes neveléséről gondoskodniuk kellett.
Ugyanakkor az iskolára való felkészítés, az iskolába lépés megkönnyítése is előtérbe került.
1977-ben állandó óvodai csoport létesült, mely első évben Bocföldén, majd 1978-tól már Csatárban üzemelt, az 1900-as években épült iskola és szolgálati lakás felújításával, osztatlan jelleggel. A két község óvodáskorú gyermekeinek száma óriásira, 40-45 főre növelte a csoport létszámát. Ezért indokolttá vált egy újabb csoport szervezése, melyre 1983-ban került sor. Az iskolára való felkészítés miatt mindkét falu nagycsoportos gyermekei egy helyen jártak óvodába. Minden évben másik faluba jártak a nagyobbak, ezért a gyermekek óvodába járását utaztatással oldották meg, hisz mind a csatári, mind a bocföldei ovisok így juthattak el óvodai csoportjukba.
A csoportok létszáma folyamatosan 35-36 fő körül volt, amely az 1990-es évekre némileg mérséklődött. A családok részéről ekkor merült fel a jogos igény, hogy gyermekeik óvodai nevelése lehetőleg helyben történjen, így 1990-től vegyes csoporttal működik a csatári óvoda.
A mai napig utaztatnak, hisz a bocföldei szülők szívese választják a csatári óvodát gyermekeiknek.
Az óvoda épületében konyha is működött, mely ellátta az ovisokat és Bocföldén az iskolásokat is. 2002-ben a konyhát elköltöztették, ezért nagyobb felújítás vált esedékessé, hogy a feleslegessé vált helyet maximálisan ki tudja használni az óvoda. A nagy konyhát felosztották egy kisebb melegítő konyhára és egy tornaszobára. Ekkor vezették be a gázfűtést is.
A csatári szülők mindig szívükön viselték az óvoda sorsát, hisz gyermekeik itt töltik a hétköznapjaikat. A több mint 100 éves épület renoválásában, felújításában a szülők is részt vesznek, segítenek.
Bútorokat, galériát, teraszt és a fürdőt is ők készítették az önkormányzat és az óvodapedagógusok közreműködésével.

 

Összesen 25 kisgyermek látogatja az intézményt

 

Óvónők: Takácsné Óvári Edit,

Konrád Adrienn

Dadusok: Horváthné Kámán Ibolya,

Heriné Szekér Nikoletta

 

Elérhetőség:

8943 Csatár, Dózsa György u. 6.

Tel.: 06-92/461-043

Óvoda

2013.

2013.

2013.

2013.

Zsidóné Pálfi Márta emlékére

 

Mély fájdalommal és szomorúsággal tölt el mindnyájunkat, hogy

Zsidóné Pálfi Márta, Márta óvó néni, óvodánk volt vezetője örökre eltávozott közülünk.

Márta néni több évtizeden keresztül dolgozott kis községünk óvodájában. Munkáját mindig példamutatóan végezte. A gyermekek és a szülők is egyaránt nagyon szerették. Személyében olyan emberrel találkozhattunk, aki a számára kitűzött feladatokat mindig 100%-ban végezte el. A gyermekek mindig a legfontosabbak voltak a számára. Hivatását mérhetetlen szeretettel, lelkesen végezte, szakmai tudása kiemelkedő volt. Vidám, pozitív szemléletű ember volt, mindenkihez volt egy jó szava. A kollégákkal szemben segítőkész volt, felkarolta a kezdő óvodapedagógusokat és dajkákat.

 

Márta néni emlékét szívünkben szeretettel örökké megőrizzük.

 

 

“Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él.
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged! "