Letölthető dokumentumok

 

Szociális ellátás:

- Jövedelmenyilatkozat

- Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

- Kérelem rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában történő megállapítására

- Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására temetési költségekhez

- Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására rendszersen szedendő gyógyszerek költségeihez

- Igazolás a biztosított 6 havi időtartamban szedett receptköteles gyógyszerköltségekről

- Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására lakásfenntartással kapcsolatos kiadásokhoz

- Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához

 

- Kérelem rendkívüli gyermekvédelemi támogatás megállapítására

- Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap)

- Kérelem lakáscélú támogatás iránt

- Kérelem az első lakáshoz jutás támogatás megállapításához

- Kérelem iskolakezdési támogatás iránt 

- Kérelem, Jövedelmenyilatkozat (1. melléklet és 2. melléklet a 13/2017. (XI.13.) önkormányzati rendelethez)

- Kérelem, Jövedelem nyilatkozat (1. melléklet és 2. melléklet a 2/2015.(II.27:) önkormányzati rendelethez 

Kérelem óvodakezdési támogatás iránt

 

 

Anyakönyvi nyomtatványok:

- Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt

- Jegyzőkönyv házassági névviselési forma megváltoztatására

- Házasság hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívüli megkötése iránti kérelem és nyilatkozatok a feltételek meglétéről

 

 

Adóügyek:

- Tájékoztató a Csatár Község önkormányzata által kezelt adók bankszámlaszámairól

- Kérelem adóigazolás kiadása tárgyában

- Kérelem túlfizatés visszautalása/átvezetése iránt

 

Helyi iparűzési adó:

- 2017. évi Bevallás- a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (17 HIPA, ÁNYK programmal kitölthető és beküldhető)

- 2017. évi Bevallás- a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (.pdf)

- 2016. évi Bevallás- a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (16 HIPA, ÁNYK programmal kitölthető és beküldhető)

- 2016. évi Bevallás- a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (.pdf)

- Bejelntkezés, változás bejelentés

- 2015. évi bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

- 2014. évi bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

- 2013. évi bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

- Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

- Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

 

Bevallás magánszemély kommunális adójáról:

- Bevallás a magánszemély kommunális adójáról

- Kérelem adófelfüggesztésre /lakás utáni építményadóban, magánszemély kommunális adójában/

- Megállapodás /adóvalkapcsolatos kötelezettségekről és jogokról/

 

Talajterhelési díj:

- Bevallás Csatár Község helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörébe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról

 

Termőföld bérbeadás:

- Bérbeadó magánszemély bevallása

- Kifizető bevallás

 

Magánfőzés után fizetendő jövedéki adó:

- Bevallás magánfőzésről

- Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

- Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 liter maghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről

 

 

Vételi, haszonbérleti szerződések kifüggesztásáhez:

- Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

- 2/A számú Pótlap adás-vételi szerződésheza fölsrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több Földrészlet képezi

- Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

- Tuladonostársanként külön okiratban foglalt haszonbérleti szerződésesetében kifüggesztendő közzétételi közlemény

- 1. számú Pótlap tuladonostársanként külön okiratban foglalt haszonbérleti szerződésesetében kifüggesztendő közzétételi közleményhez a szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére

- 2/B számú Pótlap haszonbérleti szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

- Meghatalmazás

- Nyilatkozat haszonbérlet esetén

- Közzétételi kérelmet benyújtó tulajdonostárs személyéről döntéshozatal

 

 

Kereskedelmi ügyek:

- Bejelntésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése

-Kereskedelmi tevékenység bejelentése

-Bejelentés kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről

-Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése 

- Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységéről 

- Bejelentés vendéglátóhely üzlettípus besorolásáról

 

Telepengedélyezés:

 

 

Birtokvédelem:

- Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához

ELEKTRONIKUS Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

 

Egyéb nyomtatványok:

ELEKTRONIKUS Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

- Kérelem közterület(ek) használatához 

- Ebösszeíró adatlap

- Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezéséhez (Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez benyújtandó) 

- Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átíratásához szükséges Jegyzői igazolás (hatósági bizonyítvány) kiadásához

 

 

Kérelmek:

Vadkárbecslési kérelem

Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési engedély iránti kérelem

Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély iránti kérelem

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem

- Közútkezelői hozzájárulás kérelem