Print

Tisztelt Lakosság!

 

Tájélkoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Csatár Község Önkormányzata iskolakezdési támogatásban részesíti azokat a csatári lakóhellyel rendelkező gyermekeket, akik alap- és középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanulnak, feltéve, hogy családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. 

 

Részletes tájékoztató letölthető itt!

 

Kérelem letölthető itt!