Print

Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesület

 

Az egyesület a  nyugdíjas klub tagjainak részvételével  2015. április 11-i taggyűlés keretében  29 fővel alakult meg. Az egyesület célja a falu időskorú, valamint egyedülálló állampolgárai számára segítséget nyújtson  élethelyzetükből adódó problémák megoldásában, életüket megkönnyítő alternatívák megtalálásában.

Az egyesület aktívan részt vesz a település rendezvényein, bekapcsolódik a többi civil szervezet általi megmozdulásokba. Mindezen  túlmenően tagjai részére programokat szervez: egészségügyi –ismeretterjesztő előadás, ünnepekhez kapcsolódó közös sütés-főzés, hagyományok felelevenítése, szalonnasütés, évente legalább egy alkalommal egész napos kirándulás, a falu szebbé tételében való részvétel: virágültetés, szemétszedés.

Az egyesület téli hónapokban havonta, tavasztól-őszig igény szerint tartja összejöveteleit.

Alakulás óta a taglétszám folyamatosan növekszik - jelenleg 45 fő – az érdeklődőket továbbra is szívesen látja tagjai sorában az egyesület.   

Az egyesület elnöke: Czinderné Németh Mária

 

A Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesületének Szervezeti és Működési Szabályzata

 

A Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesületének Alapszabálya

 

2016. évre vonatkozó beszámoló

 

2017. évre vonatkozó beszámoló

 

2018. évre vonatkozó beszámoló 

 

2019. évre vonatkozó beszámoló

 

Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesület