Print

Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesület

 

Az egyesület a  nyugdíjas klub tagjainak részvételével  2015. április 11-i taggyűlés keretében  29 fővel alakult meg. Az egyesület célja a falu időskorú, valamint egyedülálló állampolgárai számára segítséget nyújtson  élethelyzetükből adódó problémák megoldásában, életüket megkönnyítő alternatívák megtalálásában.

Az egyesület aktívan részt vesz a település rendezvényein, bekapcsolódik a többi civil szervezet általi megmozdulásokba. Mindezen  túlmenően tagjai részére programokat szervez: egészségügyi –ismeretterjesztő előadás, ünnepekhez kapcsolódó közös sütés-főzés, hagyományok felelevenítése, szalonnasütés, évente legalább egy alkalommal egész napos kirándulás, a falu szebbé tételében való részvétel: virágültetés, szemétszedés.

Az egyesület téli hónapokban havonta, tavasztól-őszig igény szerint tartja összejöveteleit.

Alakulás óta a taglétszám folyamatosan növekszik - jelenleg 45 fő – az érdeklődőket továbbra is szívesen látja tagjai sorában az egyesület.   

Az egyesület elnöke: Czinderné Németh Mária

 

A Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesületének Szervezeti és Működési Szabályzata

 

A Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesületének Alapszabálya

 

2016. évre vonatkozó beszámoló

 

2017. évre vonatkozó beszámoló

 

2018. évre vonatkozó beszámoló 

 

2019. évre vonatkozó beszámoló

 

2020. évre vonatkozó beszámoló

 

2021. évre vonatkozó beszámoló

 

Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesület