Print

Hulladékhelyzet a Föld napján Csatárban

 

 

Kedves Csatáriak (és nem csatári hulladékelhelyezők)!

 

 

Az elmúlt időszakban folyamatosan tapasztaljuk, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeten egyesek háztartási szemetet, feleslegessé vált tárgyakat, különböző zsákos/dobozos hulladékot is elhelyeznek, így az újra és újra az illegális szemétlerakás helyszínévé válik településünkön. Ennek megszüntetése érdekében ezúton tájékoztatom Önöket a szelektív hulladékgyűjtés szabályairól és lehetőségeiről:

A szelektív hulladékgyűjtés során a hulladékot fajtája és jellege szerint kell elkülöníteni, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését, újrahasznosítását.

Csatárban a lakosság számára ingyenesen biztosított elkülönített gyűjtésre alkalmazott módszerek a szelektív gyűjtőszigetes hulladékgyűjtés, illetve a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, amelyet a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. végez.

  • A csatári szelektív gyűjtőszigetre kihelyezett kék konténerben papír, a zöldben üveg, a sárgában, illetve a múlt hét óta egy további fehérben műanyag és fém hulladékok helyezhetők el, hangsúlyozom, hogy bennük és nem mellettük!

  • Házhoz menő (zsákos) gyűjtéssorán az elhelyezhető hulladékok:

Sárga zsákban:

Műanyag csomagolóanyag hulladékok: PET palackok, műanyag (HDPE, PE, PP, PS) flakonok és poharak, italos kartondobozok, PE fóliák (a celofán nem hasznosítható)

Fém csomagolóanyag hulladékok: italos-és konzervdobozok (élelmiszermentes állapotban)

Kék zsákban:

újságok, szórólapok, könyvek (műanyag borítás nélkül), irodai papírok (műanyag lefűzhető tasak nélkül), karton-és egyéb papír csomagolóanyagok tiszta, élelmiszermentes állapotban

  • A közszolgáltató 4 hetente keddenként szállítja el a ház elé kihelyezett zsákokat.

 

Amennyiben alkalomszerűen nagyobb, a fenti lehetőségek kapacitását meghaladó mennyiségű hulladéka keletkezik, a Zalaegerszegen, Zala Plaza mögött találhatóhulladékgyűjtő udvarra (tel: 06-30/239-4509) szintén térítésmentesen beszállíthatja az előírt feltételekszerint(pl. szükséges személyazonosságukat igazoló dokumentum):

 

Az udvaron gyűjthető hulladékok:

 

Papír

korlátlan mennyiségben

Üveg

korlátlan mennyiségben

Fém

korlátlan mennyiségben

Műanyag

korlátlan mennyiségben

Fa Fahulladék (tuskó nélkül, maximum 30 cm átmérőig)

5 m3/év

Zöld (biológiailag lebomló lágyszárúak, fű, falevél)

5 m3/év

Autógumi felni nélkül

10 db/év (szgk)

E- hulladék

80 kg/év (ezen belül bontatlan képcsöves berendezés évente maximum 1 db)

Építési – bontási

1 m3/év

Lom

1 m3/év

Veszélyes *

20 kg/év

* Átvételre kerülnek: fáradt olaj, olajszűrő, fékfolyadék, fagyálló, veszélyes mosószerek, étolaj, szárazelem, akkumulátor, festékek, lakkok, növényvédőszer.

Amennyiben a szállítást nem tudja megoldani, vagy ha eseti jelleggel sárga vagy kék zsákra lenne szüksége, jelezze az önkormányzatnál.

Kérem, hogy a háztartásukban keletkező szelektív hulladéktól a fentiekben ismertetett módon váljanak meg.A szelektív hulladékgyűjtés során háztartási vegyes (kommunális) hulladék nem helyezhető el.

A szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló konténerek mellé  történő hulladék elhelyezés illegális hulladéklerakásnak minősül, amely bírság kiszabását vonhatja maga után.

2020. április 21-i szemlénk alkalmával a konténerek mellett olyan hulladékokat találtunk, amelyek nagy részénél a hulladék termelője, így a feltételezett elhelyező - 4 fő, közülük 2 nem helyi - egyértelműen beazonosítható (névre szóló dokumentumok, iratok, dobozok, füzetek, tevékenységére utaló hulladékok stb.), őket külön levélben is figyelmeztetjük.

Problémát jelent a település területén utak mellé, erdőkbe, erdő szélekre, elhagyatott területekre illegálisan lerakott hulladék, amely szennyezi a környezetet. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. Ebből következik, hogy a keletkező hulladékot át kell adni feljogosított kezelőnek, és annak költségeit meg kell fizetni.

Az illegális hulladék-elhelyezés szabálysértés, súlyosabb esetben bűncselekmény!

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 196. § (2) bekezdése értelmében, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, köztisztasági szabálysértést követ el, amelynek elkövetője 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely esetben a cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy visszaszorítsuk az illegális szemétlerakást, megszüntessük a kialakult szemétlerakó helyeket és helytelen szemétgyűjtési szokásainkon változtassunk.

A mai nap, azaz április 22-e a FÖLD NAPJA, amelynek alkalmából  a világ szinte minden országában különböző megmozdulásokkal, eseményekkel hívják fel az emberek figyelmét a környezet megóvásának fontosságára, az ökológiailag érzékenyebb életvitelre. Az első Föld napját 1970. április 22-én tartották Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére. Ekkor 25 millió amerikai emelte fel szavát a természetért és hatására az USA-ban szigorú törvények születtek. 1990-ben az ökológiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok szennyezettségét stb. – látva világmozgalommá nyilvánítását kezdeményezték. Magyarország az elsők között szintén 1990-ben csatlakozott.A Föld napjának jelmondata „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

Kérem, hogy ne csak ezen a napon gondoljunk környezetünk megóvására, szépítésére, hanem egész évben tegyünk is érte. 

 

Péntek Gabriella

polgármester