Print

 

Tisztelt lakosság!

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ban a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

 

A fenti jogszabályhelyekre hivatkozással az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket Csatár község polgármestereként meghozott döntéseimről.

 

Péntek Gabriella

polgármester

 

 

 

Veszélyhelyzetben hozott önkormányzati rendelkezések:

 

HATÁROZATOK:


- 12/2020.(IV.15.) számú határozat vételi ajánlat elfogadásáról a Zalaegerszeg 0934/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

 

- 13/2020.(IV.22.) számú határozat a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszközök” című alprogram pályázati felhívásáról


14/2020.(V.05.) számú határozat a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című alprogram pályázati felhívásáról

 

- 17/2020.(VI.08.) számú polgármesteri határozata

 

- 18/2020.(VI.17.) számú polgármesteri határozata

 

- 19/2020.(VI.08.) számú polgármetseri határozata

 

RENDELET:

 

-4/2020.(V.06.) számú polgármesteri rendelet

 

 

 

2020. november 3.napján kihirdetett veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések:

 

HATÁROZATOK:

 

- 86/2020.(XI.13.) számú polgármesteri határozat

 

- 87/2020.(XI.25.) számú polgármesteri határozat

 

- 89/2020.(XI.27.) számú polgármesteri határozat

 

- 91/2020.(XI.27.) számú polgármesteri határozat

 

- 92/2020.(XI.30.) számú polgármesteri határozat

 

- 93/2020.(XII.02.) számú polgármesteri határozat

 

-107/2020.(XII.07.) számú polgármesteri határozat

 

-116/2020.(XII.28.) számú polgármesteri határozat 

 

 

ELŐTERJESZTÉSEK:

 

107/2020.(XII.07.) számú polgármesteri határozat: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás

 

Csatár Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2020-2024. évekre

 

Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról

 

 

 

Csatár Község Önkormányzatának gazdasági programja 2020-2024